Een geschiedenis op de kruising van de wegen naar Compostella

Ambachten en bedevaart vanaf de XIIe eeuw

Sinds de XIIe eeuw, de wijk is dan hét centrum voor de ambachten in de stad, vinden ook bedevaarders er een onderdak. Zij hielden halt aan het Sint Jakobstehuis, achteraf omgebouwd tot de mooie Onze Lieve Vrouw Bijstandskerk, het laatste voorbeeld van religieuze architectuur in Spaanse Barokstijl dat zich in het centrum van de stad bevindt.

Bevoorrechte wijk tot op het einde van de XVIIe eeuw

Tot aan het bombardement in 1695, die de wijk bijna volledig vernielde, huisvest zij de meest welvarende stadslui. Heropgebouwd in de zeventiende eeuwse stijl die haar vandaag nog steeds kenmerkt, wordt zij niettemin stilaan verlaten door de welgestelde bewoners die steeds meer naar de wijken in de rand trekken.

Later zullen de mooie straatjes meerdere veranderingen ondergaan tijdens de grote stadsvernieuwingen uit de XIXe eeuw waarbij de Zuidstraat ontstond en de Zenne werd overdekt.

Een wijk waar het aangenaam leven is, voor iedereen

Vandaag de dag, werden de straten heraangelegd, de huizen gerenoveerd, sommigen zijn tot vier eeuwen oud, nieuwe handelszaken openden hun deuren, een nieuwe bevolking heeft er zich gevestigd, een ware mengeling van afkomsten en levensstijlen.
Uiteindelijk heeft het wijkleven zich georganiseerd rond de Bijstandskerk en Manneken Pis. Gedurende eeuwen heeft zij de getuigenissen van de oude stad bewaard, evenals een traditie aan oude ambachten, buurtwinkels en onderlinge bijstand.